Okresní národní výbor - Referát pro školství, osvětu a tělesnou výchovu

city: Říčany (Praha-východ)