Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské

Book
published, title (subtitle)
1922   Ochotnické divadelnictví
1925   Kapitán Iks (Pohnuté příhody pana Hebrechta de Renicha)
1927   Nakloněná Helena (Román)
1927   Kvetoucí jabloně (Román)