1_7 Gallery

city: Ostrava (Ostrava-město)
address: Náměstí Dr. Edvarda Beneše
e-mail: 1gallery7@gmail.com

notes:
- zpřístupnili jsme výlohy bývalého módního domu Ostravica Textilia
současnému umění
- periferii místa, které obléklo několik generací od hlavy až k patě využijeme ve prospěch prezentace umělců
- projev na nevyužitém místě v centru Ostravy, které je momentálně
zónou, kde se střetávají proudy projektů rozličného ražení
- zavedení umění do veřejného prostoru oživuje všednost při průchodu
městem, daná lokace se stane open space pro setkání a prezentaci tvorby
- koncepce je založena na využití výkladních skříní jako výstavního
prostoru, umělec si vybere počet vitrín, na základě svého scénáře je vyplní
- číslo výlohy se stane na krátkou dobu osobní značkou umělce, pod kterou je prezentovaný po celou dobu výstavy
- dešifrování a nabourání všednosti, vytvoření nové reality za sklem, fiktivního prostoru a místa pro diskuzi