Česká státní spořitelna

Book
published, title (subtitle)
1954   Ptačí pohádka
1984   Údolí na hranici Prahy
Calender
published, title (subtitle)
1958   Splnění Vašich přání v roce 1958 přeje Státní spořitelna
1961   Pravidelnost vede k úspěchu