Osvětová beseda

city: Bukov, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
address: _