Osvětová beseda

city: Nové Hrady (České Budějovice)
address: Státní hrad