Road

Book
published, title (subtitle)
1991   Nové základy experimentální psychologie (Duševědné výzkumy a objevy)
1992   Triumf zla (esseye a evokace)