Kulturní dům

date of exhibition, exhibition title
- 1979/09/27   Erbovní odkaz našich dějin,