Tiskárna a nakladatelství Otakar Janáček nást.

city: Praha
address: Plackého 11