Reklamní ateliér

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2001, Karolína Mitášková
2015, František Peterka
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno, Sbírky husitského muzea Tábor (František Bílek: Osobnosti české reformace)
nedatováno, Česká malba 20. století (Sbírky Husitského muzea Tábor)
nedatováno, Město Tábor ve výtvarném umění (Sbírky Husitského muzea Tábor)