Vlastivedné múzeum

city: Hlohovec (Hlohovec)
address: _

notes:
v r. 1975 Okresné vlastivedné múzeum Trnava so sídlom v Hlohovci