Archiv Jana Patočky

city: Praha
address: Jilská 1, Praha 1

word:

 Archiv Jana Patočky založili Ivan Chvatík a Pavel Kouba v lednu 1990 v rámci Filosofického ústavu Československé akademie věd jako specializované oddělení.


Toto oddělení má kořeny v roce 1977, kdy se Patočkovi žáci Ivan Chvatík, Jiří Polívka, Jiří Michálek a Miroslav Petříček postarali o zajištění a uložení Patočkových rukopisů na bezpečné místo, kde by je nenašla policie, a začali vydávat samizdatový Archivní soubor Patočkových prací. Do listopadu roku 1989 bylo vydáno 27 svazků. Za tento vydavatelský počin byli Ivan Chvatík, Radim Palouš, Pavel Kouba, Miroslav Petříček a Jan Vít v roce 1990 poctěni cenouČeskoslovenské akademie věd. Od roku 1993 je Archiv Jana Patočky součástí Centra pro teoretická studia, které je společným pracovištěm Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.


Smyslem Archivu je studium a pokus o výklad filosofického dědictví Jana Patočky, vydávání jeho prací, zejména příprava Sebraných spisů Jana Patočky pro nakladatelství OIKOYMENH, a shromažďování rukopisů, obrazového materiálu a dalších dokumentů spojených s jeho životem a jaho filosofickým usilováním.


Složení AJP:


Ivan Chvatík (vedoucí), Pavel Kouba (zástupce vedoucího), Jan Frei, Alexander Matoušek, Michal Ajvaz, Ladislava Švandová (odborní pracovníci)