Klub výtvarného umění pracujících ROH

city: Moravská Třebová (Svitavy)
address: _