Martin Hůla

address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

Martin Hůla

antologie/sborník
published   author, title (subtitle)
1939    , Zvuková stránka slovesného díla (V.)
1963    , Lidová rčení
1969    , 20 let práce Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem
1969    , Haló, je tady vichr-vichřice! (Expresionismus)
1971    , Moudrost a umění starých Indů (K. 20 výročí Indické republiky)
bibliofilie
published   author, title (subtitle)
1927    , Kurs O ubývání rozumu (Oslabení lidského rozumu)
1927    , Vitrina
1940    , Havran
1941    , Básně pro děti
1967    , Stužkonoska modrá
1969    , Vitam impendere amori a Medailón stále uzavřený
1996    , Jen tak
1997    , Pásmo
2010    , Kočičí sněm (Z cyklu autentické poezie Polyphony)
2019    , Vzpomínky na Petrkov
encyklopedie/slovník
published   author, title (subtitle)
1963    , Českých přísloví sbírka (Spisy a projevy)
1966    , Dějiny Afriky (Kniha první)
1966    , Dějiny Afriky (Kniha druhá)
1966    , Menší poetický slovník
1977    , Slovník synonym a frazeologismů
1994    , Slovník českých synonym
2006    , Slovník kulturálních studií
2007    , Slovník českých synonym a antonym
2018    , Lexikon přírodní medicíny (100 přírodních léků, léčebné účinky, užití)
katalog autorský
published   author, title (subtitle)
1970    , Bagabi Laca (Vernisážová příloha katalogu výstavy kreseb)
2016   Boettinger Hugo, Kronikář nových časů (Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934))
katalog kolektivní
published   author, title (subtitle)
1978   Smrčková Ludvika, Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (2. Bytové zařízení)
1978   Teige Karel, Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (3. Užitá grafika)
2009   Grygar Milan, Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art)
2010   Born Adolf, Konfrontace (Československý a polský filmový plakát / Czechosłowacki i polski plakat filmowy / Czechoslovak and polish film poster)
2012   Boštík Václav, Knihy Aulos
2017   Boštík Václav, Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let
kniha
published   author, title (subtitle)
(1912)   Kipling Rudyard, Prosté povídky z Indických hor I.
1877    , Sylvestriády (Sbírka deklamací, delších i kratších, besedních čtení, žertů a půlnočních scén k zábavám sylvestrovým)
1910    , Tajemství Marie Rogêtové
1918    , Zlatý chrobák
1919    , Relikviář Stéphana Mallarméa
1919   Baudelaire Charles, Charles Baudelaire
1923    , Osudy dobrého vojáka Švejka v ruském zajetí (II. díl)
1925    , Hrad smrti
1926    , Kacíř & spol. (Výbor)
1926   Švec Josef Jiří, Deník plukovníka Švece
1928    , Edison
1928    , Utrpení knížete Sternenhocha (Groteskní romanetto)
1929    , Poštovní holub (Básně 1928-1929)
1930   Rimbaud Arthur, J. A. Rimbaud - božský rošťák
1931   Březina Otokar, Mé svědectví o Otokaru Březinovi
1933    , Erotické povídky o láskách absurdních I.
1933    , Váhy života a umění
1934   Baudelaire Charles, Bolestný život Baudelairův
1935    , Básně
1938    , Freud a budoucnost
1945    , Bhagavadgítá neboli Zpěv vznešeného
1945    , Máj (Báseň od Karla Hynka Máchy)
1946    , Alkoholy
1949    , Básník v Novém Yorku
1949    , Vládci kamenného pásu (Děmidovovi)
1954    , O zemí indijských (Pustošení a vylidňování, Zpráva nejstručnější)
1956    , Básně
1958    , Krásné písmo ve vývoji latinky I
1958    , Krásné písmo ve vývoji latinky II
1959    , Que vlo-ve?
1960   Hoffmeister Adolf, Fůra humoru o známých lidech s obrázky Franty Bidla (Posbíral Vladimír Thiele)
1961    , Indická filosofie I
1961    , Odkrývám karty
1961    , Pásmo
1961   Reichmann Vilém, Vilém Reichmann
1962    , Indická filosofie II
1962    , Knížka o jazyce a stylu soudobé české literatury (Cyklus statí pracovníků Ústavu pro jazyk český ČSAV)
1963    , Pásmo
1964    , Strakatý máslo
1964   Rodčenko Alexandr, Alexandr Rodčenko
1965    , Hlavní muž světa
1965    , Prostor k rozlišení
1965   Apollinaire Guillaume, Básně obrazy
1965   Medková Emila, Emila Medková
1965   Moholy-Nagy László, László Moholy-Nagy
1966    , Chiméry
1966    , Protokoly (Zahradní slavnost, O dialektické metafysice, Antikódy, Anatomie gagu, Vyrozumění)
1967   Gauguin Paul, Gauguin
1968    , Enšpígl (Podle starých německých textů zpracovali Jiří Kolář - Josef Hiršal)
1969    , Povídali, že mu hráli
1970    , Domácí úkoly (Úvahy a rozhovory)
1972    , Poslední Mohykán
1973    , Mezi ptáky
1976   Mácha Karel, K. H. Mácha
1977    , Má bohéma
1978    , Ze džbánu nekonečna
1983    , Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček
1983    , Chasidské příběhy 2.
1986    , Chvála bláznivosti, List Martinu Dorpiovi
1987    , Zápisky mladého lékaře
1989    , Kašpar noci
1991    , Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa
1992    , Poesie
1992    , Šimon Mág
1992    , Veselé ovoce
1993    , Hrdinské činy mladého Dona Juana (Erotický román)
1993    , Nevolnost
1993    , Srdce pod klerikou
1993    , Třináctý černý kůň
1993    , Závratné pomyšlení
1993    , Zavražděný básník
1994    , Sny o snech
1994   Baudelaire Charles, Baudelaire
1994   Švankmajer Jan, Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses
1995    , Liška Bystrouška
1995    , Příběh Rysa
1995   Kolář Jiří, Valivý čas proměn
1995   Rimbaud Arthur, „Vedle mne jste všichni jenom básnící“ (Zlomky a skici k Jeanu Arthurovi Rimbaudovi)
1996    , Alkoholy
1996    , Básně z ledové hory
1996    , Český Honza (Lidové pohádky)
1996    , Duchovní svět Indie (Magie, tradice, současnost)
1996    , Interview s Allenem Ginsbergem pro Gay Sunshine
1996    , Velký marihuanový švindl / The great marijuana hoax
1996   Sade Donatien Alphonse François, marquis de (Markýz), Předmluva k dílu Markýze de Sade
1996   Wittgenstein Ludwig, Wittgenstein : úděl génia
1997    , Anatomie lidské destruktivity (Můžeme ovlivnit její podstatu a následky?)
1997    , Autostopem kolem světa (1. díl - Evropa)
1997    , Bohové s lotosovýma očima (Hinduistická mytologie)
1997    , Hinduista od zrození do zrození
1997    , Hledání ztraceného jazyka
1997    , Pásmo
1997    , Psychologie davu
1997   Sade Donatien Alphonse François, marquis de (Markýz), Markýz de Sade
1998    , Julietta (Čili slasti neřesti : soukromý tisk)
1999    , Milenec ze severní Číny
1999    , Tam, kde svítá, je Orient
2 000   Baudelaire Charles, Prokletí a básníci
2000    , 11 tisíc prutů aneb rychtářovy lásky
2000    , Dopisy vidoucího
2000    , Sezóna v pekle, Iluminace
2000    , Úzká stezka do vnitrozemí
2001    , Každý den nic
2001    , Smysl Modernosti
2002    , Platón
2002    , Samizdat (Eseje; Alternativní kultura ve střední a východní Evropě - šedesátá až osmdesátá léta 20. století)
2002   Einstein Albert, E=mc² (Životopis neslavnější rovnice na světě)
2002   Hawking Stephen, Stephen Hawking
2003    , Podzim v Pekingu
2003    , Radost z poznání
2004    , Kruté zločiny a trýznivé tresty
2005    , Experimentální hry
2005    , Konec soužití Čechů a Němců v Československu (Sborník k 60. výročí ukončení II. světové války)
2005   Charms Daniil, Můj muž Daniil Charms
2006    , Hindské mýty
2006   Pešánek Zdeněk, 100 staveb (Moderní architektura Středočeského kraje)
2007    , Ještěrčí ocásky
2008    , Jak rozumět komiksu
2008    , Kniha toužení
2010    , Hudba ohně (Radikální černá hudba od jazzu po hip hop a dále)
2010    , Královny slz a ostružin (Almanach ženské milostné poezie; Výběr současné profesionální i amatérské tvorby českých básnířek)
2011    , Erben parodický (Humor a satira (nejen) podle Kytice)
2011    , Fyzické básnictví
2011    , Nesmelián (aneb do experimentálních textů vstup nesmělý)
2011    , Rozprava o dobrovolném otroctví
2012    , Kniha chat
2014    , Deset kroků k vyšší sebedůvěře (Začněte si věřit!)
2014    , Magnetická pole
2014    , Mé dětství v socialismu
2015    , Básně a místa (Eseje o poezii)
2016    , Slaměný měsíc
2017    , Hrdinové v básních (Eseje o poezii)
2017    , Jízda na skle ochcanou strání (Střepy a střepiny z městečka 70. a 80. let v Československé socialistické republice)
2018    , Faktomluva (Deset důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět - a proč jsou věci lepší, než vypadají)
2018    , Hodina mezi psem a vlkem
2018    , Vynálezci nových omylů (Texty o surrealismu a surrealistech)
2018    , Zlá ovce II
2018   Požárek Václav, Druhý život / A second life (Příběhy lidí, jejichž novým domovem se po roce 1968 stalo Švýcarsko / Stories of people who found a new home in Switzerland after 1968)
2019    , Cesta k nesvobodě (Rusko, Evropa, Amerika)
2019    , Idiot dýchá
2020    , 111 míst v Brně, která musíte vidět
2020    , Deník 1837–1861
2020    , Knížka chovance Jeana Geneta
2020    , Post ..
2020   Hédl Radim, Živly české vědy
2021    , Ants and Grasshoppers (Reflection on the Anxious Object)
2021    , BUbásně
mapa/plán
published   author, title (subtitle)
2017   Kalvoda Antonín, Umělecká díla na sídlišti Ďáblice
periodikum
published   author, title (subtitle)
1954/03    , Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd)
1954/06    , Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd)
1954/09    , Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd)
1954/12    , Naše řeč (Ústav pro jazyk český Čs. akademie věd)
prostorový obraz / betlém
published   author, title (subtitle)
1954    , Exotický betlém - orientální
průvodce
published   author, title (subtitle)
2021   Kaiser Vladimír, Průvodce po zaniklých obcích, osadách a samotách pod Bukovou horou
ročenka
published   author, title (subtitle)
2002    , Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění (2001)
učebnice
published   author, title (subtitle)
1925    , Prvé počátky houslové hry (Sešit 2.)
1949    , O logaritmech a logaritmických tabulkách
nedatováno    , Houslové etudy 1 (Prvé etudy malého houslisty)
nedatováno    , Prvé počátky houslové hry (Sešit 1.)
nedatováno    , Prvé počátky houslové hry (Sešit 3.)
nedatováno    , Prvé počátky houslové hry (Sešit 4.)