E. Weinfurter

type: nakladatelství
city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

E. Weinfurter

kniha
  published   title (subtitle)
  1908   Umělecká fotografie krajiny a nástin rozvoje krajinomalby
  1930   Pohádky z lesů a hor
  1930   Pohádky z převržené klenotnice
  1939   Kníže Václav Svatý, dědic země České
  1946   Hořké víno (Román o životě a úspěchu českého operního pěvce Josefa Lva)