Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

city: Brno (Brno-město)
address: Bělidla 4a
ZIP: 603 00

notes:
Rozsah a hloubka škodlivých vlivů průmyslových imisí na volně rostoucí rostliny a volně žijící živočichy, rozsah a charakter záporných vlivů lidské činnosti na strukturu a funkci krajiny.