Středočeské tiskárny, n.p.

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1958, Otis Novák: Akvarely a kvaše
1959, Alois Moravec: Výstava obrazů
1959, Jan Křížek: Výbor z díla
1965, Lutobor Hlavsa: Výstava obrazů z let 1950-1956
1969, Putování Španělskem (Španělská architektura ve fotografii Pavla Štěpánka)
1970, Jaroslav Kříž: Obrazy, kresby a grafika z let 1966 - 1970
1976, Laděna Víznerová: Šperky
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1950, Mánesové
1961, Plastiky malířů
1974, Lyra Pragensis: Grafika, knižní tisky
1975, Výstava Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců
1976, České umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie (II. část (od roku 1945 - do roku 1960))
1979, Setkání
Book
published, title (subtitle)
1950, O původu světů
1958, Bedřich Vaníček
1958, Vojta Sapík
1967, Kronika našeho filmu (1898-1965)
1974, Dziga Vertov (Revolucionář dokumentárního filmu)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1976, Spolupráce výtvarníka s architektem (Přehled prací za rok 1975)
1977, Spolupráce výtvarníka s architektem (Přehled prací za rok 1976)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1965, Historie a přítomnost montáže, objektů, asambláže a materiálového umění