Osvětová beseda

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1964/08/16 - 1964/09/27   Alois Moravec, Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov (Pelhřimov)