Osvětová beseda

city: Javornice (Rychnov nad Kněžnou)