Biologické ústavy ČSAV

city: Praha
address: Budějovická 1083, Praha 4 - Krč