Česká strana národně socialistická

city: Praha
address: _