Ostravské tiskárny závod 20

Book
published, title (subtitle)
1990, Padesát let chirurgem