Togga s.r.o.

type: nakladatelství
city: Praha
address: Volutová 2524/12
state: Česká republika (Czech Republic)

notes:
tiskárna - Radlická 48, Praha 5

Togga s.r.o.

kniha
  published   title (subtitle)
  2005   Hudba věku melancholie
  2007   Harmonie a melodie (hledání základního principu a původu hudby ve francouzské estetice 18. století)
  2011   Výuka dobrého vkusu jako státní zájem (počátky pražské univerzitní estetiky ve středoevropských souvislostech 1763-1805)
  2012   Výtvarné umění a hudba (Tvar, prostor a čas I/1)
  2014   Kam kane mana (Básně z let 2004-2009)
  2015   Světasvit
  2018   Účast
  2019   Kyberfotografie (Neprůzračné médium a technologický realismus)
  2020   Zlomek dnů
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2009   Sedlec / Sedletz (Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium, Kutná Hora 18.-20. září 2008 / Geschichte, Architektur und Kunstschaffen im Sedletzter Kloster im mitteleuropäischen Ko)
  2011   A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde (Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of Art 1908-1958)
  2014   Heslář české avantgardy (Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958)
  2019   Antropologie smyslů

Togga s.r.o.

kniha
  published   title (subtitle)
  2014   Kam kane mana (Básně z let 2004-2009)
  2015   Světasvit
  2017   Hrdinové v básních (Eseje o poezii)
  2019   Kyberfotografie (Neprůzračné médium a technologický realismus)
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
  2020   Zlomek dnů
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  2019   Antropologie smyslů
  2020   Věci v básních (Od Achilleova štítu po hyperobjekty)

Togga s.r.o.

person born note
Neumahr Dušan 6. 3. 1967 ???? - ????, majitel