Posvátný okrsek

city: Ostrov (Karlovy Vary)
address: _

notes:
-
Na západním okraji historického Ostrova se rozkládá komplex budov někdejší koleje piaristů. Kolej s gymnáziem byla postupně doplňována samostatnými kaplemi a proto byl celý areál zván Posvátným či Svatým okrskem. V letech 2001-2007 byl areál kompletně obnoven s umístěním expozice z dějin města Ostrova s pietní upomínkou na významné majitele města Ostrova, vévody sasko-lauenburské a markrabata bádenská. Obnovené barokní památky podávají jedinečné svědectví o bohaté minulosti Ostrova.