Československá akademie věd, Historický ústav

city: Praha