Oblastné podunajské muzeum

city: Komárno (Komárno)