Oblastné podunajské muzeum

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1975   Alžbeta Štollmannová-Rózsásová: Výtvarná tvorba
1976   Gerö Gusztáv
1977   Ivan Schurmann
1984   Vincent Hložník: Maľba / Festmények, grafika
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1991   Ilja Sainer: Obrazy, objekty