Oblastné podunajské muzeum

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1975/08/22 - 1975/09/28   Alžbeta Štollmannová-Rózsásová: Výtvarná tvorba, Oblastné podunajské muzeum, Komárno (Komárno)
1976/05/14 - 1976/06/30   Gerö Gusztáv, Oblastné podunajské muzeum, Komárno (Komárno)
1977/03/11 - 1977/04/03   Ivan Schurmann, Oblastné podunajské muzeum, Komárno (Komárno)
1984/06 - 1984/09   Vincent Hložník: Maľba / Festmények, grafika, Oblastné podunajské muzeum, Komárno (Komárno)
1987/11   Ernest Kocsis: Výber z tvorby, Oblastné podunajské muzeum, Komárno (Komárno)
1988/04/21   Alžbeta Štollmannová, Žitnoostrovské múzeum / Csallóközi Múzeum , Dunajská Streda (Dunajská Streda)
1989/09 - 1989/10   Imre Bak, István Nádler, Oblastné podunajské muzeum, Komárno (Komárno)
1991/03/01 - 1991/04/14   Ilja Sainer: Obrazy, objekty, Oblastné podunajské muzeum, Komárno (Komárno)