Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)

type: vydavatel
city: Brno (Brno-město)
address: Venhudova 17
zip code: 614 00
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: cdk@cdk.cz
web: wwwcdk.cz

Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)

kniha
  published   title (subtitle)
  1999   Dějiny křesťanství
  2000   Svět byl stvořen celý (Znovuobjevení keltské tradice)
  2001   Křesťanstvo (Historie, statistiky, charakteristika křesťanských církví)
  2005   Konec soužití Čechů a Němců v Československu (Sborník k 60. výročí ukončení II. světové války)
  2005   Sovětská okupace Československa a její oběti
  2011   Jan Šrámek a jeho doba
  2021   Skryté krásy kořeny... (Bohuslav Reynek a bible)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  2005   Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů
periodikum
  published   title (subtitle)
  2009   Kontexty (časopis o kultuře a společnosti)
  2016   Kontexty
  2017   Kontexty (Časopis o kultuře a společnosti)
  2019   Kontexty (Časopis o kultuře a společnosti)