Kropáč a Kucharský

Book
published, title (subtitle)
1928   Sammy americký dobrovolník
1932   Otče náš maličkých