K. Kříž

type: tiskárna
city: Praha
address: _
state: Česká republika (Czech Republic)

K. Kříž

kniha
  published   title (subtitle)
  1932   Otče náš maličkých