K. Kříž

Book
published, title (subtitle)
1932, Otče náš maličkých