Club gentlemanů Žižkov

year of establishment: 1998
city: Praha

notes:
Občanské sdružení, které vzniklo v květnu roku 1998. Navazuje na staré a úctyhodné žižkovské tradice, zachycené v kultovní "Bohatýrské trilogii" Vlastimila Rady a Jaroslava Žáka. V knize třetí, jež slove "Z tajností žižkovského podsvětí" je v devatenácté kapitole zmíněn "Club gentlemanů Žižkov, spolek, jenž sdružoval žižkovskou šlechtu s uměleckými a státnickými kruhy mladé republiky."
Club je stolní společností, dobročinným spolkem, kulturní institucí i strážcem odkazu Žižkova v celé jeho šíři. Je čistě pánským elitním sdružením, obdiv dam však přijímá s uspokojením a občas jej i opětuje.
V čele clubu stojí Presidium, vrcholným orgánem je Sněm. Současné Presidium panuje v tomto složení:
Zdeněk Pavelka - president, Josef Heller - vicepresident, Jakub Vyplel - sekretář