Sál ICAVI, budovy Akademie věd

Author's Invitation
published, title (subtitle)
2008   Bertha Safarik: Pohled přes hranice (obrazy, objekty, fotografie)
2012   Stanislav Holý: Morgensternovi zajíci
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2015   Karel Stibor: Biblické a jiné nevýjevy