Czechoslovak Society of Arts & Sciences (Československá společnost pro vědy a umění)

city: New York City (New York)
address: _