Osvětová beseda

city: Hluboké Mašůvky (Znojmo)
address: _