Art Movement

city: Praha
address: Bubenská 1477/1

word:

Art Movement je nestátní, nezisková společnost (dříve sdružení, nyní spolek). Byla založena v roce 2009 Kateřinou Riley a Markétou Matouškovou. Ve své činnosti se soustřeďuje zejména na : • organizaci a pořádání mezinárodních a tuzemských výstav, které propojují výtvarné umění s filmem či hudbou (Tim Burton a jeho svět - 2014, Jiný vzduch - 2012, Civic Minds - 2012). Zaměřuje se na realizaci projektů jak renomovaných, tak začínajících autorů.


  • zajišťování      a organizaci osvětové a vzdělávací       kampaně k začlenění       osob trpících duševním onemocněním do běžného života. Formou pořádání      workshopů, mezinárodních konferencí, výroby vlastních či koprodukovaných      audiovizuálních děl, převážně dokumentárních filmů (Paralelní životy, Paralelní světy – 2012-dosud).


 


V této oblasti spolupracujeme jak s renomovanými odborníky v oboru  psychiatrie (MUDr. Jan Pfeifer, MUDr. Tomáš Hollý),  tak  nestátní neziskovou organizací Fokus (Praha, Tábor, České Budějovice, Ústí n/L, ad.) , která sdružuje psychoterapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty, psychology, sociální pracovníky a další pracovníky včetně dobrovolníků na poli komunitní péče o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách (Jan Novák, Jiří Říčan, Jan Mácha ad.).


Prostředkem k naplnění těchto cílů jsou kulturní, vzdělávací , informační projekty.


Projekty, na jejichž realizaci se členové Art Movementu podíleli:


 


Výstavy • Výstava Tim Burton a jeho svět (2014)

 • Workshopy/výstava/filmy - mezinárodní projekt Civic Minds (2012)

 • Retrospektivní výstava skupiny česko-slovenských surrealistů s mezinárodní účastí, Staroměstská radnice, Praha 1 (2012)

 • Výstava HR Giger: Mimodobro (2005)


 


Film • dokumentární film Paralelní životy (2012 - dosud)

 • film Olga - distribuce na české i zahraniční festivaly, Film a Sociologie - producent

 • Dramaturgie sekcí českých filmů pro zahraniční festivaly (1999 – dosud):


           - Občan Havel,


           - Návrat idiota,


           - Paralelní hry,


           - Rok Ďábla,


           - Příběhy obyčejného šílenství,


           - Karneval zvířat,


           - Mistři, Rómský král,


           - Včely letěly krásně,


           - Chacipe, Vierka, ad. • MFF Karlovy Vary • MFF Praha • Báječná léta bez opony – dokumentární cyklus (2009), autorky projektu • AICP Show – Umění třiceti vteřin • Prague Studios


 


Hudba • Euroconnection (1997, 1998)


 


Divadlo a tanec • Osobní anamnéza (2009)


 


Multikulturní projekty • Praha- Evropské město kultury roku 2000 (1999 – 2001) • Paralelní zkušenosti 2010


 


Experimentální prostory • Junior klub Na Chmelnici • Studio Gag Borise Hybnera


 


Společenské akce • 90. narozeniny Tomáše Bati • Ples burzy cenných papírů


 


zdroj: http://www.artmovement.cz/o-nas.htm


02/2015