Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

date of exhibition, exhibition title
1953/06 - 1953/07   Gustáv Mallý: Umelecký odkaz,
1953/12 - 1954/01   Jozef Hanula, Ján Koniarek: Umelecký odkaz,
1954/04   Dielo Jaroslava Augustu,
1954/10 - 1954/11/30   Tři roky Slovenské národní galerie,
1957/09/01 - 1957/09/29   Tradície českej modernej maľby,
1958/04/25 -   Současné jugoslávské umění,
1958/10/19 - 1958/12   Slovensko v dielach českého výtvarného umenia,
1958/12   Martin Benka: Štúdie a kresby,
1959   Cez žiale a boje k slobode,
1966/11 - 1966/12   Le Corbusier: Obrazy, plastiky, projekty,
1967/05/23 - 1967/07/02   Bohumil Kubišta,
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968,
1980/10/23 - 1980/12/07   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe,
1988/09/15 - 1988/12   Martin Benka: Súborné dielo,
1990/12/18 - 1991/01   Milan Paštéka: Sondy,
1991/03/12 - 1991/05/12   Milan Michal Harminc 1869-1964: Výber z autorskej grafickej dokumentácie architektonického diela,
1991/05/28 - 1991/08/18   Ladislav Guderna,
1991/07/02 - 1991/08/14   Juraj Bartusz: Sondy,
1991/11/14 - 1992/01/26   Miloš Urbásek,
1991/12 - 1992/02   Imro Weiner - Kráľ: 1901-1978 Súborné dielo,
1992/04/30 - 1992/06/30   Otis Laubert: Sondy,
1992/12/10 -   Štefan Schwartz,
1992/12/15 -   Georges Braque: Grafická tvorba,
1993/03/25 - 1993/05/23   Rudolf Fila,
1993/07 - 1993/10   Alojz Klimo: Maľby,
1993/10/14 - 1993/11/30   Sebastiao Salgado: L'udská ruka,
1994/11/10 - 1995/01/31   Konštantín Bauer: 1893 - 1928,
1995/03/02 - 1995/05/07   Milan Dobeš,
1995/04/13 -   Alexy Bazovský: Palugyay 1929 - 1937,
1996/03/19 - 1996/04/21   Peter Pálffy: Znovuobjavenie európskej umeleckej osobnosti,
1996/06/13 - 1996/08/25   Viera Kraicová: Maliarske dielo,
1997/06/17 - 1997/08/24   Milan Laluha: Kresby a mal'by 1955-1997,
1997/09/16 - 1997/11/16   Jozef Jankovič,
1999/04/29 - 1999/06/14   Pocta Mariánovi Horvátovi,
1999/11/03 - 2000/01/30   Joel-Peter Witkin: Fotografie,
1999/11/18 - 2000/01/13   Vladimír Gažovič: Akupunktura sveta,
1999/11/18 - 2000/02/13   Vladimír Gažovič: Akupunktura sveta,
2000/06/01 - 2000/10/01   Späť do múzea - späť k hviezdam / Back to the museum - back to stars,
2000/10/26 - 2000/11/30   August Sander,
2001/10/12 - 2001/12/02   Európan Galanda,
2004/06/29 - 2004/08/15   Max Ernst: Knihy a grafiky,
2011/07/14 - 2011/09/03   Mapy / Maps: Umelecká kartografia v strede Európy / Art Cartography in the Centre of Europe 1960 - 2011,
2011/09/23 - 2011/10/23   Postskriptum k putovaniu Childe Harolda,