Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

institution, city, address
Slovenská národná galéria, Vajanského nábrežie, Bratislava (Bratislava), Vajanského nábrežie 2