Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1954/10 - 1954/11/30   Tři roky Slovenské národní galerie, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1978/09/25 -   Výber zo súborného diela Jaroslava Augustu, Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica (Banská Štiavnica)
1991/11/14 - 1992/01/26   Miloš Urbásek, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1992/04/30 - 1992/06/30   Otis Laubert: Sondy, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1992/12/15 -   Georges Braque: Grafická tvorba, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1994/11/10 - 1995/01/31   Konštantín Bauer: 1893 - 1928, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1995/04/13 -   Alexy Bazovský: Palugyay 1929 - 1937, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)