Krajské nakladatelství Karlovy Vary

Book
published, title (subtitle)
1958   Zámek Kynžvart (Historie a přítomnost)