Centa, spol. s r.o.

Book
published, title (subtitle)
1995, Lásky a řemesla Ivana Klímy (Rozhovor Miloše Čermáka se spisovatelem Ivanem Klímou)
1995, Amadeus (Život Mozartův)
1996, Franz Kafka
1996, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku
1996, Německo a Češi (Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy)
1997, O letadélku Káněti (Veselé příběhy pekelských děti a jejich psa s malým letadlem)
Anthology/Collection
published, title (subtitle)
1996, Poezie (Texty k literární výchově pro 6.-9.r očník ZŠ a nižší třídy víceletých gymnázií)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995, Akademický slovník cizích slov (I. A-K)
1995, Akademický slovník cizích slov (II. L-Ž)
Textbook
published, title (subtitle)
1994, Angličtina pro jazykové školy (I.)