Q-EX

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2003, Milan Struhárik: Sochy
2004, Peter Pollág: Fragmenty súvislostí / Fragments of Continuity
2005, Viťo Bojňanský: Sochy, obrazy / Sculptures, Paintings
2008, Michal Gabriel
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2006, Slovenský mýtus
Book
published, title (subtitle)
2003, Galandovci (Skupina Mikuláša Galandu)
2004, Galandovci (Galandovci po roku 1970)