Základ Dra Karla Kramáře a Dra Aloise Rašína

city: Praha
address: _