Výstavní síň ČÚV Svazu československo-sovětského přátelství

city: Praha
address: 28. října