Kostel Navštívení Panny Marie

Guide
published, title (subtitle)
2014   Skočice (kostel navštívení Panny Marie)