Vojta Hrdina

Song
published, title (subtitle)
nedatováno   Ve skalní rokli (smutná trampská)