Vesmír, nakladatelství a vydavatelství spol. s r. o.

Book
published, title (subtitle)
1921   Svatopluk Čech (Dílo a osobnost)
1922   Útulný domov
1930   Čechy do válek husitských
1938   Čechy v době husitské (1419 - 1526)