KK3 Klub konkretistů

city: Hradec Králové (Hradec Králové)
address: _