i+i print spol. s r.o.

type: tiskárna
city: Bratislava (Bratislava)
address: Mlynské Luhy 27
zip code: 821 05
state: Slovensko (Slovakia)

e-mail: office@iiprint.sk
web: www.iiprint.sk

i+i print spol. s r.o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2014   Načeradský v Danubiane (Zbierka Ivana Melicherčíka / Collection Ivan Melicherčík)
  2017   Jiří Načeradský: Obrazy - obry (43 veľkoformátových malieb Jiřího Načeradského zo zbierky Ivana Melicherčíka)
kniha
  published   title (subtitle)
  2013   Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka
  2014   Kabinet Jana Švankmajera

i+i print spol. s r.o.

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1990   Jan Knap: Obrazy
  1991   Ján Zavarský: Scénografia
  1992   Blažej Baláž
  1992   Laco Teren: Neue Bilder und Zeichnungen
  1992   Otis Laubert
  1992   Otis Laubert: Sondy
  1993   Alojz Klimo: Maľba
  1993   Daniel Fischer (La Bienala di Venezia XLV / Dienala Venice XLV)
  1993   Dezider Tóth: Rezervácia
  1993   Milan Dobeš: Grafika
  1993   Rudolf Fila
  1993   Vladimír Vimr: Věnováno tichu / To Silence
  1994   Dezider Tóth: 67 - 94 (Je to hotové, nebo se to teprv dělá?)
  1995   Anna Daučíková: Práce ze Scuol-Nairs 1994
  1996   Rudolf Sikora, Observer-Terrestrial / Pozemšťan-Pozorovatel
  1997   Bohdan Hostiňák: O přírodě
  1998   Ilona Németh: Inštalácie / Installations / Installációk
  1998   Roman Ondák
  1998   Roman Ondák: Slepé dvere / Blind Door
  2003   Peter Župník: Prague, mémories nocturnes / Praha, paměti noci / Prague, night memories
  2012   Stanislav Filko: Biela ako ontologický priestor a začiatok všetkého
  2013   Ašot Haas: Inside
  2013   Endre Nemes: Obrazové básne / Visual Poems
  2013   Jozef Bajus: Vzdialené volania / Long Distance Calls
  2013   Milan Paštéka: Uhol odvahy
  2014   Načeradský v Danubiane (Zbierka Ivana Melicherčíka / Collection Ivan Melicherčík)
  2014   Vincent Hložník: Posolstvá a vízie / Messages and Visions
  2015   Mária Medvecká: Pozdrav maliarke Oravy / Greeting to the Painter of Orava
  2015   Rudolf Krivoš: Svedectvá – Signály – Odkazy / Testimonies – Signals – Messages (Obrazy 1958–1994. Galérie Nedbalka a ateliér umelca, Bratislava / Paintings 1958–1994. Nedbalka gallery and artist's studio, Bratislava)
  2017   Jiří Načeradský: Obrazy - obry (43 veľkoformátových malieb Jiřího Načeradského zo zbierky Ivana Melicherčíka)
  nedatováno   Simona Bubánová Tauchmann
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1991   Tamara Klimová: Malba, grafika, Alojz Klimo: Malířská tvorba
  1992   Objekty a inštalácie / Objects and Installations (Výstava mladých českých a slovenských výtvarníkov / The exhibition of young Czech and Slovak artists)
  1992   Päť súčasných dánskych výtvarníkov / Five Contemporary Danish Artists
  1993   Common space
  1993   I. poschodie
  1994   Bratrstvo
  1994   Fragments / Fragmente (Slowakische Kunst der neunziger Jahre / Slovak Art of the Nineties)
  1994   Súčasná slovenská keramika: Výber / Contenporary slovak ceramics: Selection
  1995   Kamil Varga, Peter Župník, Rudo Prekop
  1995   Zkušební provoz / Test Run (Má umění mladé? / Does art have young ones?)
  1996   Interiér versus Exterér alebo Na hranici (možných) svetov
  1996   Paradigma žena / The Paradigm of Woman
  1996   Petra Nováková-Ondreičková, Bohdan Hostiňák, Roman Ondák
  1997   Denisa Lehocká, Boris Ondreička, Peter Rónai
  1998   Katálog recipročnej výsavy študentov AVU Praha a VŠVU Bratislava 1997/8
  2001   Ilona Németh, Jiří Surůvka: Pozvanie na návštevu / Invitation for a Visit
  2001   New Connection
  2003   Národná cena za dizajn 2003 / National Prize for Design 2003
  2011   Prague Biennale 5 Prague / Biennale Photo 2
  2013   Magical Moments (USA, Namibia, Iceland, Chile, Argentina, Bolivia, New Zealand)
  2013   Maľba 2013
  2014   Maľba 2014
  2014   Michal Jakabčic, Viera Žilinčanová: Súzvuk imaginácie / Harmony of Imagination
  2014   Slovenské moderné umenie (Stála expozícia)
  2015   Maľba 2015
  2016   Maľba 2016
  2017   Maľba 2017
  nedat. (1991)   Informel (Slovenská abstrakcia 1960 - 1966)
kniha
  published   title (subtitle)
  1990   Slovenská fotografia šesťdesiatych rokov
  1998   Dějiny slovenského výtvarného umenia: Barok
  2012   Erna Masarovičová
  2013   Dilemma (Three Central-European Versions of Ilona Németh's Exhibition / Németh Ilona kiállításának három közép-európai változata / Tri stredoeurópske varianty výstavy Ilony Németh)
  2013   Ján Zoričák (Srdcové záležitosti / Heartfelt Issues / Coups de coeur 2003–2013)
  2013   Jiří Načeradský v zbierke Ivana Melicherčíka
  2014   Juraj Rusňák
  2014   Juraj Rusňák: Objať svet rečou tvaru (Život, tvorba, úvahy)
  2014   Kabinet Jana Švankmajera
  2014   Obraz a slovo, slovo a obraz
  2015   Mira Haberernová Trančíková
  2016   Rudolf Sikora: Sám s fotografiou / Alone with Photography
  2018   Stano Filko 1.
  2019   Kde je Ester N? (Príbeh o tom, čo všetko sa dá stratiť a nájsť počas jednej noci v Slovenskej národnej galérii)
  2021   Maria Bartuszová
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  1996   Rudolf Sikora: Pozorovatel - pozemšťan, Ohmatávajúci hrob (sám proti sobě), Bozkávajúc veľkú kozmickú bublinu
periodikum
  published   title (subtitle)
  1994   Výtvarný život
  2016   Flash Art (Czech & Slovak Edition (42))
  2017   Flash Art (Czech & Slovak Edition (45))
  2018   Flash Art (Czech & Slovak Edition (46))
  2018   Flash Art (Czech & Slovak Edition (47))
  2018   Flash Art (Czech & Slovak Edition (48))
  2019   Flash Art (Czech & Slovak Edition (50))
  2019   Flash Art (Czech & Slovak Edition (51))
  2019/06/30   Flash Art (Czech & Slovak Edition (52))
  2019/09/30   Flash Art (Czech & Slovak Edition (53))
  2020/12/20   Flash Art (Czech & Slovak Edition (58))
  2021/03/30   Flash Art (Czech & Slovak Edition (59))
  2021/06/30   Flash Art (Czech & Slovak Edition (60))
  2021/09/30   Flash Art (Czech & Slovak Edition (61))
  2021/12/20   Flash Art (Czech & Slovak Edition (62))
  2022/03/30   Flash Art (Czech & Slovak Edition (63))
průvodce
  published   title (subtitle)
  2018   Nebáť sa sprievodcu: Sprievodca výstavou